top of page

Nota preliminar

Au bord du fleuve o film-fleuve

Aquest conjunt d’assajos conformen un film-fleuve que canalitza els passejos pel port de Barcelona que es van fer durant les primeres etapes d’investigació del projecte. Aquestes divagacions -fragmentades en el temps i errants en el moment- generen en aquests escrits un sentit d’identitat que opera en l’àmbit discursiu, estètic i poètic, i que no només travessa l’assaig literari, sinó també altres manifestacions artístiques, com són: el cinema, la fotografia, la pintura i la música. Així doncs, les pàgines recopilades aspiren a interrogar les potències visuals i sonores des del mateix dispositiu fotogràfic, i també a mobilitzar un pensament assagístic intersticial que envolta diverses realitats quotidianes i els modes de percepció sobre aquestes.

 

El concepte de film-fleuve, recuperat en el seu moment de com David Perlov denominava als seus diaris filmats, podria entendre's com un flux continu d'imatges en moviment i evolució constant. Mitjançant l’ensamblatge, el remuntatge i la recopilació de formes i formats variats, aquest cos de treball esdevé en una eina personal que cultiva una mirada més reflexiva, menys superficial i més lúcida en un terreny fèrtil com és el cinema.

*

El projecte, desenvolupat majoritàriament en un apartament del carrer València de Barcelona, té com a pilar central aquella ciutat que fins ara desconeixíem i que, mitjançant l’estudi de localitzacions i el treball de camp, anem construint una (re)lectura a base d’arxius i materials diversos.

L’objectiu d’aquesta recerca de textos -i dels fragments de pel·lícules que els acompanyen- és el d’entrenar la nostra mirada per així començar a entendre que potser les coses visibles no són més que imatges veritables de les coses invisibles i que, la sonoritat, és també la imatge veritable del silenci. 
 

Tres fotogrames d'Au bord du fleuve de Christophe Farnarier.
Rodatge realitzat a les conques fluvials del Ter. 2021

bottom of page