top of page

Assemblatges II

Assemblatges IAssemblatges II i Assemblatges III són dos arxius diferents que consten d'algunes imatges del procés creatiu d'Illa de Maians. Les imatges -fins ara inèdites- mostren l'evolució des dels primers esbossos en paper fins a les últimes imatges que vaig capturar d'algunes maquetes i el collage com a mètode propi per a expandir el procés creatiu al suport tridimensional i tangible.

bottom of page